Споделете со пријателите!

Момче на 12 годишна возраст, активен кошаркар, донесен во специјалната болница „ФИЛИП ВТОРИ“ под сомнение за постоење на туморска маса во десна комора на срцето

Најголема среќа во едно семејство е здравјето на сите а особено на најмилите – децата. Создавањето на здраво поколение е сериозна мисија врз која влијаат многу фактори. Понекогаш родителите колку и да се грижат децата да останат здрави, постојат недоброј причини кои го нарушуваат здравјето, врз чие појавување сите се немоќни. Сериозните заболувања кои ги имаат децата се болка која ја знаат само тие што ја почуствувале на сопствени плеќи. Во специјалната болница по хирушки болести „Филип Втори“ подеднаков третман при лекувањето имат сите наши пациенти, а кога се децата во прашање тогаш се создава и непостоечкото шесто сетило….

Превземено од: Специјалната болница „Филип Втори“ 

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!