Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 18.10.2015)
Во текот на 42-та недела од 2015 година (од 12.10.2014 – 18.10.2014), во Република Македонија пријавени се 49 (МБ 2,4/100.000) случаи на грип, со што вкупниот број на пријавени случаи оваа сезона е 82 (МБ 4,0/100.000). Бројот на пријавени лица оваа недела е зголемен за 44,1% споредено со 42 недела од минатата сезона кога беа регистрирани 34 случаи.

Во оваа сезона, пријавени се заболени лица од 9 извештајни единици. Најголем број на се регистрирани во ЦЈЗ во Тетово (24) и ЦЈЗ Куманово (16), во останатите извештајни единици се регистрираат спорадични случаи.

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!