Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020 (11-та недела, до 15.03.2020)
Во текот на 11-та недела од 2020 година, пријавени се 1.792 (I=86,6/100.000) случаи со грип/ заболувања слични на грип, намалување од 45,0% во споредба со минатата недела (n=3.256).

Бројот на пријавени лица споредено со 11-та недела од минатата сезона (n=1.573) е зголемен за 13,9%, а во споредба со бројот за 11-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 9 сезони) (n=1.024) се регистрира зголемување од 75,1%.

Регистрираната инциденца оваа недела е во рамките на ниска (сезонска) активност (I=36,4-161,2/100.000) на вирусот на грип, согласно МЕМ моделот за одредување на интензитет на активноста на сезонски грип.

Во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ, во текот на 11-та недела, пристигнати се 38 материјали за тестирање на грип. Од тестираните материјали, 15 (39,5%) се позитивни за присуство на вирусот на инфлуенца – кај 5 (33,3%) е детектиран тип А (2 A/H3, 2 A/H1pdm, еден несубтипизиран), а 10 (66,7%) се инфлуенца тип Б (6 Victoria и 4 неодредена линија)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!