Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020 (44 недела, до 01.11.2020)
Во текот на 44-тата недела од 2020 година (од 26.10-01.11.2020), во Република Северна Македонија пријавени се 26 (I=1,3/100.000) случаи на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип.

Бројот на регистрирани случаи во 44-та недела е соодветен за овој период од сезоната во споредба со минатата сезона (n=29), но двојно понизок во споредба со типичната сезонска крива (n=59).

Заболените се пријавени од 5 ЦЈЗ/ПЕ, во Дебар – 19, во Радовиш – 4, во Тетово – 2 и во Прилеп – 1.

Во однос на возрасната дистрибуција, 12 лица се од возрасната група од 0-4 години, каде е регистрирана и највисока инциденца (10,3/100.000).

Во текот на 44-та извештајна недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ РСМ нема пристигнати материјали за лабораториско тестирање на грип.

Во сезоната 2020/2021 вкупниот број на заболени изнесува 100 (I=4,8/100.000), 14 повеќе во споредба со истиот период минатата година кога биле регистрирани 86 заболени лица.

Во однос на дистрибуцијата на заболените по возрасни групи, најголем број на заболени се пријавени во возрасната група која опфаќа најголем дел од населението (од 15-64 години) – 42 случаи (42,0%), а највисока инциденца (30,1/100.000) се регистрира кај децата на возраст од 0-4 години.

Од почетокот на сезоната 2020/2021, заклучно со 44-та недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ РСМ нема пристигнати материјали од здравствените установи – од амбулантски и болнички лекувани пациенти за тестирање за присуство на вирусот на грип…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!