Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 28.02.2016)
Во текот на осмата недела од 2016 година (22.02 – 28.02.2016), во Република Македонија од 30 извештајни единици пријавен е 3.091 случај на грип/заболувања слични на грип, со инциденца од 149,4 на 100.000 жители, што претставува намалување за 38,7% во однос на минатата недела. Бројот на пријавени лица оваа недела е помал за 7,1% споредено со 8-мата недела од минатата сезона, а во однос на типичната сезонска крива за последните 5 сезони постои зголемување од 7,6%.

Горенаведените податоци говорат во прилог на намалување на сезонската активност на грип по достигнатиот пик во текот на минатата недела, а пријавениот број на случаи оваа недела  е под горната неделна граница на очекуван број на случаи (4.728)...

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!