Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 07.02.2016)
Во текот на 5-тата недела од 2016 година (01.02 – 07.02.2016), во Република Македонија од 28 извештајни единици пријавени се 3.127 случаи на грип/заболувања слични на грип, со инциденца од 151,1 на 100.000 жители, што претставува зголемување за 61% во однос на минатата недела. Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 89,6% споредено со 5-тата недела од минатата сезона, кога беа регистрирани 1.649 случаи, а во однос на типичната сезонска крива за последните 5 сезони исто така постои зголемување од 57,7%.

Наведените факти говорат во прилог на значително интензивирање на сезонската активност на грип во текот на оваа недела, која е на горната неделна граница на очекуван број на случаи...

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!