Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 31.01.2016)
Во текот на 4-тата недела од 2016 година (од 25.01 – 31.01.2016), во Република Македонија од 26 извештајни единици пријавени се 1.942 случаи на грип/заболувања слични на грип, со инциденца од 93,9 на 100.000 жители, што претставува зголемување за 2,4 пати во однос на минатата недела. Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 49,4% споредено со 4-тата недела од минатата сезона, кога беа регистрирани 1.300 случаи, а во однос на типичната сезонска крива за последните 5 сезони исто така постои зголемување од 24,7%.

Наведените факти говорат во прилог на значително интензивирање на сезонската активност на грип во текот на оваа недела...

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!