Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 13.03.2016)
Во текот на 10-тата недела од 2016 година (07.03 – 13.03.2016), во Република Македонија од 27 извештајни единици пријавен е 1.759 случаи на грип/заболувања слични на грип, со инциденца од 85,0 на 100.000 жители, што претставува намалување за 8,9% во однос на минатата недела. Бројот на пријавени лица оваа недела е за 2,4 пати помал во споредба со 10-та недела од минатата сезона, а во однос на типичната сезонска крива за последните 5 сезони, исто така постои намалување од  11,1%.

Горенаведените податоци говорат во прилог на намалување на сезонската активност на грип по достигнатиот пик во текот на седмата недела, а пријавениот број на случаи оваа недела  е под очекуваниот број на случаи и под максималната неделна граница (3.483)...

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!