misteriozna-bolest-se-rashiri-niz-kina-ushte-tri-drugi-aziski-zemji_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 26.142 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 5,0% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 7.933 нови позитивни случаи од 35 градови во државата со зголемување од 6,9% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се движи од 21,0 до 35,2%, просечно 29,3%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=3.534; 44,5%), со неделна инциденца – 572,2/100.000.

Највисока неделна инциденца од 583,3/100.000 е регистрирана во ПЕ Кавадарци.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=2.392, 30,2%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 50-59 (n=1.422; 17,9%), 30-39  (n=1.414; 17,8%),  40-49 (n=1.313; 16,6%) и 20-29 (n=917; 11,6%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=94; 1,2%) и 10-19 години (n=381; 4,8%). Најголемо процентуално зголемување во однос на претходната недела е забележано кај возрасните групи од 10-19 години (17,6%) и 60+ (16,1%), додека во групата од 0-9 години забележуваме намалување (29,9%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 4.040 (50,9%) лица од женски и 3.893 (49,1%) од машки пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, со статус „оздравени“ се стекнале 4.861 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, со зголемување од 19,8% во споредба со минатата недела.

Пријавени се 260 смртни случаи од 27 градови, 27,5% повеќе во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 215 лицa биле над 60 години, 27 лица на возраст од 50-59 години, 13 лица од возрасната група од 40-49 години, 4 лица од 30-39 години и едно лице од 20-29 години.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 04.04.2021, пријавени се вкупно 135.167 случаи на COVID-19 (I=6.532,4/100.000).

Прочитајте:  Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016
до 47та недела

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Прилеп, Куманово и Тетово, додека највисок морталитет се регистрира во Прилеп, Крушево, Охрид и Демир Капија. Највисок леталитет се регистрира во Крушево и Струга (Табела 1).

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 28.03.2021:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 126.372.442 (3.802.314 во последни 7 дена, 14% повеќе во споредба со претходна недела).
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 2.769.696 (64.187 во последни 7 дена, 5% повеќе во споредба со претходна недела).

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 55.243.776 (1.306.017 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 1.331.419 (32.176 во последни 7 дена, 4% повеќе во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 44.191.579 (1.641.672 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 954.829 (23.778 во последни 7 дена, 7% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 14.619.886 (437.060 во последни 7 дена, 46% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 222.737 (2.947 во последни 7 дена, 21% повеќе во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 7.395.085 (270.884 во последни 7 дена, 3% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 156.891 (3.428 во последни 7 дена, 5% повеќе во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 3.061.438 (62.286 во последни 7 дена, 22% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 77.446 (1.340 во последни 7 дена, 6% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 1.859.933 (84.395 во последни 7 дена, 32% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 31.361 (518 во последни 7 дена, 7% повеќе во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!