kako-se-odnesuvaat-horoskopskite-znaci-vo-epidemija_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 16.299 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 13,2% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 2.232 нови позитивни случаи од 33 градови во државата со зголемување од 5,3% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се движи од 6,8% до 16,6%, просечно 12,9%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=953; 42,7%), со неделна инциденца – 154,3/100.000.

Највисока неделна инциденца од 425,2/100.000 е регистрирана во Кавадарци.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=583, 26,1%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 30-39 (n=416; 18,6%), 40-49 (n=408; 18,3%), 50-59  (n=379; 17,0%) и 20-29 (n=276; 12,4%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=53; 2,4%) и 10-19 години (n=117; 5,2%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 1.123 (50,3%) лица од женски и 1.109 (49,7%) од машки пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, со статус „оздравени“ се стекнале 2.519 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, 24,2% помалку во споредба со минатата недела.

Пријавени се 43 смртни случаи од 14 градови, со намалување од 34,8% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 38 лицa биле над 60 години, 4 лица на возраст од 50-59 години и едно лице на возраст од 40-49 години.

Согласно анализите од МАНУ, во последниот период се детектирани поголем број на нови варијанти, кои претходно не беа присутни кај пациентите во нашата држава, што може да укажува на континуиран внес на нови случаи на COVID-19 од странство.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 14.02.2021, пријавени се вкупно 97.101 случај на COVID-19 (I=4.692,7/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово, Прилеп, Гостивар, Штип, Битола, Велес и Охрид додека највисок морталитет се регистрира во Прилеп, Струга, Охрид и Крушево. Највисок леталитет се регистрира во Крушево, Струга и Прилеп (Табела 1).

Прочитајте:  Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019
за 44-та недела

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 07.07.2021:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 105.429.382 (3.153.426 во последни 7 дена, 17% помалку во споредба со претходна недела)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 2.302.614 (88.369 во последни 7 дена, 10% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 46.913.218 (1.568.167 во последни 7 дена, 17% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 1.092.512 (45.350 во последни 7 дена, 4% помалку во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 35.515.952 (1.102.953 во последни 7 дена, 19% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 781.242 (33.169 во последни 7 дена, 13% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 13.033.797 (177.074 во последни 7 дена, 12% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 262 (2.560 во последни 7 дена, 21% помалку во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 5.828.565 (158.625 во последни 7 дена, 2% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 136.950 (2.761 во последни 7 дена, 16% помалку во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 2.655.316 (84.842 во последни 7 дена, 14% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 65.736 (3.232 во последни 7 дена, 30% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи –1.481.789 (61.765 во последни 7 дена, 14% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 25.855 (1.297 во последни 7 дена, 1% помалку во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!