kako-se-odnesuvaat-horoskopskite-znaci-vo-epidemija_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 258 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2.

Од вкупниот број на тестирани, 13 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките (Велес, Куманово и Кочани) без регистрирани позитивни случаи.

Регистриран e 21 нов позитивен случај од 4 градови во државата (Табела 1).

Табела 1. Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 16.05.2020

Град Број на заболени Починати
Скопје 12
Тетово 5
Куманово 3
Штип 1
Вкупно 21

Девет од регистрираните случаи во Скопје припаѓаат на фамилијарен кластер.

Регистрирани се случаи во сите возрасни групи, а најзастапени се возрасните групи од 0-9, 30-39 и 50-59 години со по 4 лица. Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 11 лица од женски и 10 од машки пол.

Регистрирани се 5 хоспитализирани лица. Кај 4 лица е регистрирано присуство на коморбидитети.

Од вкупниот број на нови регистрирани случаи само еден нема историја на контакт со потврден случај. Не се регистрирани лица кои имале историја на неодамнешно патување (во последни 14 дена).

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравени се водат 11 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Не е пријавен смртен случај.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 24.05.2020, пријавени се вкупно 1.999 случаи на COVID-19 (I=96,6/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 31 град/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел од нив се регистрирани во Скопје, Куманово, Прилеп, Тетово и Велес, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Куманово, Прилеп, Дебар и Велес. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга.

Прочитајте:  Резултати од спроведени превентивните цели кај матичните лекари и воведување нови двогодишни цели за 2016-2017

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 24.05.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 5.204.508 (101.502 нови)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 337.687 (4.286 нови)
 • Број на зафатени земји/ територии – 214

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 2.338.124 (55.636 нови)
 • Смртни случаи – 138.116 (2.932 нови)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 2.006.984 (19.327 нови)
 • Смртни случаи – 173.886 (928 нови)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 415.806 (1887 нови)
 • Смртни случаи – 10.988 (182 нови)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 191.966 (688 нови)
 • Смртни случаи – 5.748 (192 нови)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 173.621 (925 нови)
 • Смртни случаи – 6.863 (19 нови)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 77.295 (3.039 нови)
 • Смртни случаи – 2.073 (33 нови)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!