kako-se-odnesuvaat-horoskopskite-znaci-vo-epidemija_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 9.563 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Регистрирани сe вкупно 956 нови позитивни случаи од 29 градови во државата (Табела 1). Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=357; 37,3%) и Штип (n=154; 16,1%).

Табела 1. Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 20-26.07.2020

Град Број на заболени Починати
Скопје 357 15
Штип 154 1
Гостивар 86 3
Куманово 79 4
Струга 46 3
Тетово 46 1
Битола 27
Кичево 20 2
Дебар 19 1
Кавадарци 19
Свети Николе 17
Охрид 17
Прилеп 12
Демир Хисар 9
Кочани 7
Струмица 6 1
Велес 6
Македонски Брод 6
Пробиштип 4
Македонска Каменица 4
Ресен 3
Виница 3
Радовиш 2 1
Крушево 2
Богданци 1
Вкупно 956 32

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица од 50-59 години со 213 (22,3%) позитивни. Поголем број на заболени се регистрира и кај лицата на возраст над 60 (n=187; 19,6%) и 40-49 (n=187; 19,6%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=25; 2,6%) и 10-19 години (n=45; 4,7%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 483 (50,5%) лица од женски и 473 (49,5%) од машки пол.

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=896; 93,7%), регистрирани се 127 (14,2%) хоспитализирани, а кај 279 (31,3%) лица е регистрирано присуство на коморбидитети.

Од вкупниот број на нови случаи, 398 (44,4%) имаат контакт со потврден случај. Регистрирани се 21 лица со историја на патување (во последни 14 дена).

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравени се водат 654 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Прочитајте:  Три нови електронски услуги за остварување на права на нашите осигуреници кои ги имаат врз основа на закон

Пријавени се 32 смртни случаи од 10 градови (Табела 1). Најголем дел од случаите се на возраст над 60 години (n=27; 84,4%). Од починатите, 29 биле хоспитализирани, а 3 починале во вонболнички услови. Коморбидитети се регистрирани кај 26 починати лица.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 26.07.2020, пријавени се вкупно 10.213 случаи на COVID-19 (I=491,6/100.000).

Според место на постојано живеење/повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Тетово и Куманово, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Тетово, Куманово и Скопје. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга.

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 27.07.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 16.114.449 (254.274 нови)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 646.641 (5.490 нови)
 • Број на зафатени земји/ територии – 214

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 8.610.134 (150.089 нови)
 • Смртни случаи – 337.439 (3.715 нови)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 3.234.043 (17.409 нови)
 • Смртни случаи – 210.518 (257 нови)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 1.786.145 (53.897 нови)
 • Смртни случаи – 40.615 (829 нови)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 1.482.315 (12.336 нови)
 • Смртни случаи – 37.932 (450 нови)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 712.920 (16.713 нови)
 • Смртни случаи – 11.900 (192 нови)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 288.151 (3.830 нов)
 • Смртни случаи – 8.224 (47 нов)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!