sobni-rastenija-za-procistuvanje-na-vozduhot_image
Споделете со пријателите!

Како воздухот што го дишеме и токсичните честици во воздухот влијаат на нашето здравје?
„Неопходно е секој да одвои простор во својот дом или канцеларија за чување на свежо собно растение“
Чистото домашно и работно опкружување е многу важно за нашето здравје. Низа фактори придонесуваат за одржувањето на чистотата во домот, а меѓу нив се и растенијата. Зелените растенија имаат важна улога на природни прочистувачи на воздухот што го дишиме преку процесот на фотосинтеза. Оттука, неопходно е секој да одвои простор во својот дом или канцеларија за чување на свежо собно растение.

Сигурно многупати сте се запрашале како воздухот што го дишиме и честиците што ги содржи влијаат на нашето здравје. Прочитајте кои токсични материи се содржани во воздухот и какви здравствени проблеми може да предизвикаат. Како отровните честици во воздухот влијаат на човековото здравје?  

Трихлороетилен

Може да се најде во бои, лакови и други додатоци за боење и отстранување на бои. При краткотрајна изложеност на оваа хемикалија може да се појават симптоми на вртоглавица, главоболка и мачнина.

Формалдехид

Може да се најде во хартиените ќеси, салфети, панели од фурнир и различни синтетички материјали. При краткотрајна изложеност на оваа хемикалија може да се појават симптоми на иритација на грлото, носот и устата. Во посериозни случаи исложеноста на формалдехидот може да предизвика отекување на белите дробови.

Бензен

Може да се најде во пластиката, смолата, гумата, детергентите, лепакот, како и восоците за боење и лакирање мебел. При краткотрајна изложеност на оваа хемикалија може да се појават симптоми на иритација на очите, главоболка, вртоглавица, конфузија и забрзан ритам на срцето.

Ксилен

Може да се најде во гумата, кожата и различните бои за печатење, како и во издувните гасови од автомобилите. При краткотрајна изложеност на оваа хемикалија може да се појават симптоми на иритација на устата и грлото, главоболка, вртоглавица, како и проблеми со срцето, црниот дроб и бубрезите.

Прочитајте:  Дали е потребно сексуално образование кај младите во Македонија?

Амонијак

Може да се најде во средствата за чистење, восоците за подови, како и во миризливите соли и вештачки ѓубрива. При краткотрајна изложеност на оваа хемикалија може да се појават симптоми на иритација на очите, суво грло и кашлица.

Како растенијата може да помогнат во прочистувањето на воздухот во затворена просторија

Во 1980-те, NASA во соработка со „Associated Contractors of America“ започна детално истражување кое докажува кои типови на растенија се ефективни во прочистувањето на воздухот и отстранувањето на опасни хемикалии што многупати биле поврзани со појавата на главоболки, вртоглавици, иритација на очи и други здравствени проблеми.

Меѓу овие хемикалии и отровни загадувачи на воздухот што го вдишуваме секојдневно, се бензенот, формалдехидот, трихлороетиленот, ксиленот и амонијакот.

По истражувањето научниците од NASA ги објавија резултатите што и денес прикажуваат релевантни докази за тоа кои типови на саксиски растенија имаат значителна способност за прочистување на воздухот и испуштање на големо количество на кислород. За да се добијат  оптимални резултати од NASA препорачуваат да се стави едно од овие растенија на простор од 10 м2, без разлика дали станува збор за дом, канцеларија или било кој друг затворен простор.

Саксиски растенија коишто се препорачува да се одгледуваат во затворен простор се: џуџеста палма (dwarf date palm), папрат (boston fern), кралски папрат (kimberley queen fern), хлорофитум (spider plant), аглаонема (chinese evergreen), арека палма (bamboo palm), фикус бенџамин (weeping fig), брзо растечки ползавец (devil’s ivy), антуриум (flamingo lily) и бршлен (lilyturf).

Напомена: Некои од овие растенија се отровни за домашните животни, оттука доколку чувате милениче потребно е да го проверите нивото на токсични материи пред да ги одгледувате во домот. 


Споделете со пријателите!