Споделете со пријателите!

Зика вирусна инфекција е заболување кое го пренесуваат комарци од родот Aedes, а е предизвикана од Зика вирус (ZIKV)
Вирусот за прв пат е изолиран во 1947 година во Зика – шумска област во Уганда. Од тогаш до 2007 година, вирусот циркулира во Африка со неколку мали спорадични епидемии во Југоисточна
Азија. Од 2007 година, неколку острови на Пацификот се соочија со епидемии. Во 2015 година, ZIKV епидемии се регистрирани за прв пат и во Јужна Америка.

Од февруари 2014 до 27 јануари 2016 година, има 30 земји и територии потврдиле автохтона циркулација на Зика вирусот.

  • Зика вирусната инфекција е болест предизвикана од вирус кој се пренесува преку Aedes комарци;
  • Лицата кои се заразени со Зика вирусот обично имаат блага треска, осип на кожата (егзантем) и конјунктивитис. Овие симптоми обично траат 2-7 дена;
  • Во моментов не постои специфичен третман или вакцина за оваа болест;
  • Најдобра превенција е заштита од каснување од комарци;
  • Вирусот циркулира во Средна и Јужна Америка, Африка, Азија и Пацифичкиот регион.

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!