razliki-pomegju-adhd-autizam_image
Споделете со пријателите!

Точната и рана дијагноза може значително да им помогне на децата да добијат вистински третман.
Состојбите АДХД и аутизам може да изгледаат многу слично. Децата со било која од овие состојби може да имаат проблеми со фокусирање. Тие можат да бидат импулсивни или да имаат потешкотии во комуницирањето. Исто така, може да имаат проблеми со училишната работа и со социјалните врски.

Иако состојбите АДХД и аутизам имаат некои слични симптом, тие се различни. Нарушувања на аутистичкиот спектар се серија на поврзани развојни нарушувања кои можат да влијаат врз јазичните вештини, однесувањето, социјалните интеракции и способноста за учење, додека пак, АДХД е состојба што влијае на начинот на кој мозокот расте и се развива.

Како се разликуваат АДХД и аутизмот

За да се препознаат различните симптоми, многу е важно да се анализира вниманието на децата. На пример, децата со аутизам имаат потешкотии да се фокусираат на работи што не им се допаѓаат, како што се читање книга или решавање загатка. Исто така, тие можат да фиксираат одредени работи што им се допаѓаат и да ги прават постојано, како што е играње со одредена играчка. Децата со АДХД го губат почетниот интерес и не им се допаѓаат и ги избегнуваат работите на коишто треба да се сконцентрираат.

„Родителите треба да обрнат внимание на начинот на којшто детето учи да комуницира.“

Исто така, родителите треба да внимаваат на начинот на којшто детето учи да комуницира. Иако децата со било која од овие две состојби имаат потешкотии да комуницираат со другите, оние со аутизам имаат тенденција да бидат сконцентрирани на себе. Честопати им е тешко со зборови да ги кажат своите мисли и чувства, како и да воспостават контакт со очите.

Децата со АДХД, од друга страна, може да покажат хиперактивност и да зборуваат без престан и кај нив е поголема веројатноста да прекинат некој друг којшто зборува. Кога станува збор, комуникацијата, исто така, треба да се внимава на темите на коишто децата зборуваат. Некои деца со аутизам можат да зборуваат со часови на тема за која се заинтересирани.

Прочитајте:  од три деца се физички активни секој ден

Децата со аутизам сакаат ред и повторување, додека децата со АДХД не сакаат, дури и ако некој им помага да го воспостават. Дете со аутизам, исто така, може да сака ист тип на храна во омилениот ресторан или да стане премногу поврзан со една играчка или парче облека. Децата со аутизам може да се вознемират доколку им се промени рутината, додека децата со АДХД не сакаат да прават исти работи повторно или во текот на подолго време.

Дијагноза на состојбите

Ако се сомневате дека вашето дете има АДХД или аутизам, разговарајте со педијатар или специјалист за нарушувања кај децата. За да се дијагностицира АДХД, докторите може да го набљудуваат начинот на однесување кај детето со текот на времето, како на пример, дали покажува знаци на хиперактивност, расеаност, нетрпеливост, заборавеност, проблеми со чекање и слично. За да се дијагностицира аутизам, исто така, треба да се анализира однесувањето на детето додека прави различни активности.

Третирање на состојбите

Не постои еден третман којшто одговара кај секое дете со АДХД. Симптомите на АДХД и нивниот третман може да се променат со текот на времето. Помладите деца може да започнат со терапија на однесување, а лекарот може да препише и лекови ако симптомите не се подобруваат. Кај постарите деца, пак, воообичаено состојбата се третира со двата методи.

Различни видови на терапија за однесување и говор може да им помогнат на децата со аутизам да комуницираат и да се усогласат подобро.


Споделете со пријателите!