pushenjeto-go-zgolemuva-rizikot-od-stemi-posebno-kaj-mladite-zheni_image
Споделете со пријателите!

Пушењето го зголемува ризикот за акутен миокарден инфаркт STEMI, кај мажите и жените, но женската популација на пушачи имаат значително повисок ризик, споредувајќи се со машката популација, посебно ако тие се помлади од 50 години, покажува една нова студија.
Пушењето го зголемува ризикот за акутен миокарден инфаркт STEMI*, кај мажите и жените, но женската популација на пушачи имаат значително повисок ризик, споредувајќи се со машката популација, посебно ако тие се помлади од 50 години, покажува една нова студија.

Истражувачитте проучиле над 3300 акутни миокардни инфаркти за да го проценат пушењето како независен ризик и да ги детерминираат разликите кај ризикот помеѓу возрасни групи и полови. Тие утврдиле дека пушењето го зголемува STEMI ризикот кај пацинети од различни возрасти и двата пола, но сепак ризикот бил поголем кај жените, отколку кај мажите.

„Пушењето го зголемува STEMI ризикот кај пацинети од различни возрасти и двата пола, но сепак ризикот бил поголем кај жените, отколку кај мажите.“

Иако најголемата разлика во однос на релативниот ризик помеѓу мажите и жените пушачи биле откриени кај лицата помеѓу 50 и 64 годишна возраст, сепак највисокиот ризик бил откриен кај најмладата група (од 18 до 49 години), со ризик за женската популација на пушачи за 13 пати поголема отколку ризикот за жените непушачи и осум пати повисока отколку кај млади мажи пушачи. За изненадување е што кај поранешните пушачи степенот на ризик бил сличен како и кај оние кои никогаш не пушеле. Наодите од оваа студија одат на одреден начин за попрецизно да се дефинира зголемувањето на ризикот од STEMI, поврзан со пушењето и научниците се надеваат дека оваа нова вест ќе ги натера пушачите да размислуваат да ги остават цигарите. Втората порака од ова истражување е, тоа што таа покажала дека оние кои престанале да пушат, можат да го намалат ризикот од голем срцев удар на ниво слично на современикот кој никогаш не пушел.

Прочитајте:  5 изненадувачки факти за болката

Истражувачите  кои работеле на препознавање на ризикот од STEMI, забележале дека „голем број“ на помладите пациенти кои доживеале акутен STEMI биле пушачи, при што констатирале дека овие пациенти не сакале да ја прифатат поврзаноста помеѓу пушењето и STEMI, бидејќи вистинското зголемување на ризикот предизвикан од пушењето не бил дефиниран.

*Акутен миокарден инфаркт со СТ сегмент елевација или СТЕМИ (ST Elevation Myocardial infarction) претставува инфаркт каде што уште на првото направено ЕКГ наоѓаме елевација на СТ сегментот. Овој тип на инфаркт најчесто е предизвикан од потполна атеросклеротична опструкција на една од коронарните артерии.


Споделете со пријателите!