Споделете со пријателите!

Министерот за здравство информираше за проектот „Домашна визита“

Во рамки на проектот „Домашна визита“, кој опфаќа превентивни здравствени прегледи со цел зголемување на грижата за постарите и изнемоштени лица и дополнително приближување на здравствената заштита до оваа категорија граѓани, од ноември 2013 година, кога почна неговото спроведување, досега, патронажните тимови во седум последователни бранови посетиле 118.684 лица во нивните домови.

Станува збор за eден од поважните проекти во делот на превентивата за вршење превентивни прегледи со цел навремено дијагностицирање болести, како и полесно лекување и излекување на оние на кои ќе им биде дијагностицирано определно заболување.

Министерот за здравство Никола Тодоров на прес-конференцијата информираше дека во рамки на седмиот бран, кој сега е во тек, а е започнат во ноември 2015 година, се посетени 40.455 лица во нивните домови од кои 20.000 лица се од Скопје...

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!