priroden-tretman-za-upornite-helikobakter-infekcii_image
Споделете со пријателите!

Две третини од целокупната популација во светот се носители на H. pylori
Helicobacter Pylori e бактерија која навлегува во дигестивниот тракт и живее во желудникот. По подолг период, бактеријата може да предизвика гастритис или улкуси на желудникот или на почетниот дел од тенкото црево. Кај некои пациенти, инфекцијата води кон развивање на желудечен карцином.

„Најчест симптом е чувство на жаречка болка во горниот дел на стомакот.“

Околу две третини од целокупната популација во светот се носители на H. pylori. Затоа, голема е таргет групата која има можност да им се јават симптоми на развиен улкус. Најчест симптом е чувство на жаречка болка во горниот дел на стомакот која е најинтензивна помеѓу оброци, односно кога желудникот е празен.

Третманот за ерадикација на H. pylori вообичаено е комбинација од 2 различни антибиотици заедно со 1 медикамент кој го намалува создавањето на желудочна киселина. Со намалувањето на желудочната киселина, овозможуваме поефикасно дејство на антибиотиците. Оваа терапија ја нарекуваме „тројна терапија“.

Медикаментозна терапија

Лекови кои намалуваат создавање на желудочна киселина: инхибитори на протонска пумпа (ланзопразол, пантопразол, омепразол), хистамински Н2 блокатори (циметидин) и бизмут субсалицилат. Антибиотици: кларитромицин, амоксицилин и метронидазол.

Животен стил и диета

Треба да имаме во предвид дека зачинета храна, алкохол и пушење цигари може да ја влошат состојбата на улкусот и самите симптоми, и да превенират нормално излекување на улкусот.

 Превенцијата за H. pylori ни е пак од голема важност за да се спречи ширење на инфекцијата и развој на симптомите. Затоа треба да се спроведуваат следниве мерки:

  • Миење на раце после одење во тоалет и пред припрема или јадење на храна;
  • Избегнување на храна и вода кои не се чисти;
  • Да не се јаде храна која не е целосно термички обработена;
  • Избегнување на храна подготвена од луѓе кои не си ги измиле рацете;
  • Сите пациенти со хронични гастроинтестинални симптоми асоцирани со H. pylori.

Инфекција треба да се тестираат и третираат за превенција на ширење на бактеријата на членовите од фамилијата и потесното опкружување

Прочитајте:  Храна за убавина и здравје

М-р фарм. Емад Канан

pharmas_helicobalans_main_700x90


Споделете со пријателите!