Правила за поставување прашања

Споделете со пријателите!

PharmaNews_mk [ AD ] Prasaj Lekar 2016

Правила за користење

  • Користете македонска поддршка за да го поставите вашето прашање;
  • Не користете говор на омраза (омраза врз основа на раса, религија, етничка припадност, национално потекло, пол, сексуална ориентација, класа/социјално потекло, телесна или ментална попреченост);
  • Прашањата ќе бидат одговорени од страна на лекар специјалист или друго стручно лице од соодветната област;
  • Прашањата кои не се во врска со дадената тема нема да бидат одговорени.

Политика на приватност

Вашиот e-mail нема да биде јавно прикажан. Тој служи за наша заштита од несакани автоматски пораки.

Pharmanews совет: Поставувајте специфични прашања со цел да добиете конкретен одговор.


Споделете со пријателите!