Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 2 февруари 2016

Во рамки на месец февруари кој ФЗО го прогласи за месец на електронски услуги, денес презентираме две нови електронски услуги.

  1. Електронска услуга за издавање на предлог за комисиско продолжување на боледување (ПСР) и извештајот за спреченост на работа (ИСР).
  2. Електронска услуга за поднесување на електронско барање за остварување на надомест за плата, право на боледување и породилно отсуство.

Со првата електронска услуга овозможуваме матичните лекари, користејки го порталот на Фондот, да може да издаваат предлог за комисиско продолжување на боледување (ПСР) и извештај за спреченост на работа (ИСР) за своите пациенти, по електронски пат и на тој начин да ги заменат досегашните хартиени обрасци. Бенефит од оваа електронска услуга ќе имаат осигуреници и матичните лекари затоа што се исфрла хартијата од употреба за оваа намена. Електронски пополнетите барања за предлог за комисиско продолжување на боледување и извештај за спреченост на работа ќе формираат елкетронска база на податоци во Фондот, која ќе им овозможи увид на лекарските комисии во оваа документација. Осигурениците веќе нема потреба да ги носат овие документи во хартиена форма во подрачните служби, туку матичните лекари тоа ќе го прават електронски…

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!