Споделете со пријателите!

Најава за бесплатни гинеколошки и микробиолошки прагледи на бремените жени за намалување на смртноста на доенчиња и мајки
Бесплатни гинеколошки и микробиолошки прагледи на бремените жени, биохемиски анализи вклучувајќи го и породувањето, советување на бремените жени при посетата од страна на патронажните служби, советување и еден бесплатен гинеколошки преглед на жените од ромската популација како и доктори гинеколози од Универзитетската клиника и клиниката во Чаир еднаш неделно да работат во Здравствените домови, се четирите нови мерките кои на вчерашната прес-конференција ги најави министерот за здравство Никола Тодоров за намалување на смртноста на доенчиња и мајки.

Доенечката и мајчината смртност се области кои се актуелни во светски рамки, и секоја држава презема мерки за намалување на стапката. Важно е да се има предвид дека тука станува збор и за многу поразвиени земји од нашата, што имаат на располагање и вложуваат значитечно поголеми ресурси во здравството, така што и тие имаат посветени Програми за намалување на доенечкиот морталитет, како на пример: САД, Обединетото Кралство, Германија итн, истакна Тодоров…

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!