Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 26 јуни 2015
Започнувајќи од 01.07.2015 година ќе започнат да важат новите квоти за приватните здравствени установи – аптеки. Со оваа прераспределба Фондот има цел да овозможи посоодветна дистрибуција на средствата за лекови, односно подобра снабденост за осигурениците. Новите квоти за аптеките беа усвоени на вчерашната седница на Управниот Одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот.

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!