Споделете со пријателите!

Најмалку 1.000 здравствени работници годинава ќе бидат испратени на едукација во странство
Eдукацијата на медицинскиот кадар во странство е уште една фундаметална мерка во насока на унапредување на здравствениот систем, со што овозможуваме и подостапни здравствени услуги за граѓаните, подобар квалитет на здравствените услуги, како и зајакнување на здравствената заштита на сите нивоа.

Ова на прес-конференција во четвртокот го истакна министерот за здравство Никола Тодоров, кој рече дека со Законот за медицински студии и континуирана медицинска едукација на лекарите и друг здравствен персонал, едукацијата на медицинскиот кадар во странство е предвидена како законска, трајна обврска на јавните здравствени установи на секундарно и терциерно ниво на здравствена заштита...

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!