Споделете со пријателите!

Од 2.731 прегледи откриени 3 случаи на карцином на дојка
Извршени се 2.731 прегледи низ целата држава, во 17 јавни здравствени установи, во рамки на бесплатниот мамографски скрининг за рано откривање карцином на дојка, што Министерството за здравство почна да го спроведува од 7 април. Од извршените прегледи, вкупно 2.243 се со уреден наод (без присутни знаци на карцином). Вкупно 488 жени се упатени на понатамошни испитувања врз основа на потреба за додефинирање на детектираната промена…

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!