magija-vo-momentot-na-oploduvanjeto_image
Споделете со пријателите!

Дали навистина летаат искри кога магијата се случува?
Во моментот кога сперматозоидот пенетрира во јајце клетката, на нејзината површина се ослободуваат огромен број на атоми на цинк во вид на искри. Искрите емитираат светлина која може да се сними со користење на флуоресцентната микроскопија.

Ова откритие може да биде корисно во постапките за ин-витро фертилизација за идентификување на јајце клетките со најголем потенцијал за развој.

Тереза Вудруф – Teresa Woodruff од „Northwestern Универзитетот“ е една од авторите на ова истражување и објаснува: „Пред пет години ги откривме искрите од цинк кај глувците, но да се видат овие искри кај човечките јајце клетки едноставно ни го одзема здивот. Целата човечка биологија започнува во моментот на оплодување, а сепак не знаеме многу работи кои што се случуваат во тој момент.“

„Кога сперматозоидот навлегува во јајце клетката се ослободува огромен број атоми на цинк во вид на искри светлина“

Научниците ги снимија овие искри од цинк со внесување на ензимот од главата на сперматозоидот кој во нормални услови се ослободува кога навлегува во јајце клетката. При испитувањата не им било дозволено да се користи вистинска сперма поради законските ограничувањата кај човековите истражувања, но во претходните студии користејќи јајце клетки и сперма од глувци се покажа дека се случува истото. Ензимот кој што е внесен предизвикува зголемување на калциум во клетката кое што доведува до ослободување на цинкот од неа. Потоа цинкот се поврзува со мали молекули кои емитираат светлина, а се видливи со флуросцентна микроскопија. Со тоа докажуваат дека ова не се случува само кај другите цицачи туку и за време на човечкото оплодување.

Кога сперматозоидот навлегува во јајце клетката ослободува огромен број атоми на цинк во вид на искри светлина.

Нивото на цинк во јајце клетката има големо влијание во развојот на ембрионот по нејзиното оплодување. Со оваа метода светлината која се емитира со ослободувањето на цинкот е директен маркер за количината на цинк во јајце клетката. Во техниките на ин-витро фертилизацијата ова може да се искористи при селекција на ембрионите со најголем потенцијал за развој и вгнездување во матката.

Д-р Ив Фајнгерг – Eve Feinberg од „Центарот за плодност од Илиноис“ и еден од коавторите на ова истражување вели: „Во моментов немаме соодветна алатка која ќе ни каже дали јајце клетката е со добар квалитет. Често не знаеме дали јајце клетката или ембрионот се навистина виабилни се додека не настане бременост. Ако имаме можност однапред да видиме која јајце клетка е добра а која не, ќе ни помогне кој ембрион да го одбереме за трансфер и со тоа да ги зголемиме шансите за бременост.“


Споделете со пријателите!