korsakov-sindrom_image
Споделете со пријателите!

Корсаковиот синдром е познат и како корсакова деменција
Корсаковиот синдром претставува нарушување коешто се состои од деменција (губење на сите психички функции) и полиневропатија (слабост и бол во мускулите на екстремитетите), како резултат од хронична и прекумерна употреба на алкохол и намален внес на храна. Се поврзува со недостаток од витаминот Б1, а поврзаноста со алкохолизмот е оттаму што алкохолот ја спречува апсорпцијата на овој витамин во дигестивниот систем. Некои автори тврдат дека почесто се јавува кај жените, но ова не цврсто докажано. Синдромот своето име го добива според рускиот невропсихијатар Сергеј Корсаков.

Кога на овој синдром му се придружи Верникеова енцефалопатија, тогаш се добива Вернике-Корсаков синдром.

Симптомите се појавуваат многу брзо, придружени се со ментална конфузија и проблеми со меморијата. Карактеристично за овие лица, е што се сеќаваат само на настани пред почетокот на симптомите на синдромот. Исто така, не можат да препознаат лица кои ги запознале пред неколку минути, ниту пак некои стари пријатели. Тоа е доказ за постоење на антероградната амнезија, односно неспособност за формирање на нова меморија.

Досега објавените синдроми


Споделете со пријателите!