kolku-cesto-treba-da-se-pravat-testovi-za-SPI_image1
Споделете со пријателите!

Дознајте колку често треба да правите прегледи за навреме да се заштитите од сексуално преносливите инфекции
Во Македонија не постои точна статистика на случаи со сексуално преносливи инфекции, но лекарите, како и Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување „ХЕРА“, предупредуваат дека се во пораст сексуално преносливите болести како кламидија, ХПВ, гонореја и ХИВ. Тие се дел од Национална стратегија за сексуалното и репродуктивното здравје во Република  Македонија (2010-2020) изготвена од Министерството за здравство, во која што СПИ се разгледувани под приоритетни здравствени состојби. Целта на оваа Национална стратегија е одржување ниска стапка на сексуално преносливи инфекции (СПИ) кај општата популација, зголемување на свеста за ХИВ/СПИ, подобрување на пристапот до здравствени служби на сите нивоа на системот на здравствена заштита за советување, рана детекција и третман на СПИ.  

Човековото тело е сложен систем кој предупредува доколку има некаков проблем, но кога станува збор за сексуално преносливите инфекции, тоа може да не ги сигнализира првичните симптоми.

Навременото лекување е клучно за секое заболување, а проблемот се јавува бидејќи најчесто овие инфекции немаат видливи знаци сè додека не стигнат до проблематична фаза. На пример, ХПВ вирусот, којшто е доста застапен кај нас, може да нема видливи знаци како кај кламидијата, нема болки, исцедок, пецкање и слично, но доколку се прошири, може да предизвика рак на матка.

„Возрасни и адолесценти од 13 до 64 години треба задолжително да се тестираат за ХИВ еднаш годишно“

Точната  информираност е најважна, а потоа и грижата за себе. Зачестеноста на овие прегледи, првенствено зависи од возраста како и од животниот стил. Бројот на прегледи варира од поединци во моногамни врски до поедици кои почесто менуваат сексуални партнери. Треба да се истакне дека редовните прегледи се подеднакво важни колку и задолжителната употреба на контрацепција. Возрасни и адолесценти од 13 до 64 години треба задолжително да се тестираат за ХИВ еднаш годишно. Оваа група на сексуално активни поединци понатаму се дели според возраст и животен стил.

Лица до 25 години

На оваа возраст, девојките се повеќе изложени на СПИ, конкретно од инфекции како кламидија и ХПВ. Лекарите советуваат дека во овој животен период жените треба да бидат добро информирани и селективни при изборот на партнери. Бројот на прегледи за СПИ кај оваа старосна група е еднаш годишно, вклучувајќи и тест за гонореја. Еднаш годишно овие испитувања се задолжителни и за жени постари од 25 години, со ризик фактори како нов партнер, повеќе партнери или партнер со сексуално пренослива инфекција.

Хетеросексуалци и хетеросексуални парови

Поединците во моногамни врски треба да се тестираат еднаш во годината. Оваа група се изложени на најмал ризик од СПИ, но тоа не значи дека треба да го занемарат сексуалното здравје. Оние парови кои што практикуваат врска од отворен тип, во зависност од промената на сексуални партнери, треба да се прегледуваат на секои три месеци или најмалку еднаш во годината.
[interaction id=”56e0327c4ab46a0103ad45f2″]

Хомосексуалци и хомосексуални парови

Оваа група на поединци имаат поголема стапка за добивање на инфекции како сифилис и ХИВ, па затоа се препорачува преглед најмалку два пати годишно. Оние со поактивен сексуален живот, се препорачува да се прегледуваат на секои три месеци.

Сексуални работници/работнички

Оваа група на поединци се најранливи и најизложени на СПИ. Актерите во порно индустријата и сексуалните работници, треба да се тестираат од СПИ на секои две недели. На овие поединци задолжително треба да им се обезбеди здравствена заштита и соодветна информираност.


Споделете со пријателите!