Споделете со пријателите!

Изгортвени клинички патеки за третман на малигни заболувања кои најчесто се појавуваат како што се карцином на дојка, на бели дробови, меланом, карцином на кожа, коскени тумори

Министерството за здравство изготви 32 клинички патеки за третман на лица со малигни заболувања, изработени од стручни лица членови на тумор-бордовите од повеќе области на медицината, кои ќе бидат отворени за коментари од пошироката јавност до понеделник по што ќе бидат објевени во Службен весник и ќе стапат на сила и задолжително ќе се применуваат насекаде во земјава.

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!