implant-dizajn-makrodizajn-na-implantite_image
Споделете со пријателите!

Имплантниот дизајн обично се однесува на интраосеалната (внатрекоскената) компонента на ендоосеалниот имплант. Но сепак, со подеднаква важност е и дизајнот на имплант/абатмен врската особено во протетичкиот менаџмент и одржување.

„Дентални импланти поседуваат два основни дизајни и тоа конусовидни и цилиндрични“

Имплантниот дизајн има големо влијание на иницијалната (примарната) стабилност и консекутивната функција во коската. Главните дизајн параметри се имплантната должина, имплантниот дијаметар (ширина) и имплантната форма. Генерално сите дентални импланти поседуваат два основни дизајни и тоа конусовидни и цилиндрични (со паралелни ѕидови).

Консовиден тип на имплант се смета оној имплант чија форма е конусовида најмалку 50% од целокупниот дизајн. Овој тип на импланти при инсерција ја кондензираат меката коска при што ја зголемуваат примарната стабилност на имплантот. Во случаи каде коската е со поголем дензитет потребно е да се изврши припрема на имплантното лежиште за навоите на имплантот (pre-tapping) и пожелно е да се користат пошироки барери.

Цилиндричен тип на импланти се сметаат оние импланти кои поседуваат барем 50% паралелност на ѕидовите. Овој тип на импланти имаат апикален дел кој е саморезачки со цел да се овозможи полесна инсерција на имплантот во остеотомираното лежиште со дијаметар кој може да биде помал. Предноста на цилиндричните импланти се состои во тоа што можат да се инсерираат во умерено густа или во густа коска без „pre-tapping“. Недостатокот се состои во тоа што е потешко да се постигне иницијална стабилост на имплантот кај помека коска. Сепак сите импланти се смета дека се саморезачки до одреден степен (self-tapping) ако се инсерираат во помека коска или ако имплантното лежиште е со поширок дијаметар.

Имплантна должина

Имплантите се достапни во најразлични должини во опсег од 6-20мм. Најчестите должини на имплантите се некаде помеѓу 8 и 15 мм и корепсондираат со должината на корените на природните заби.

Прочитајте:  Целосен подмладувачки ефект со единствениот третман со ПРП терапија

Имплантен дијаметар

Вредноста на дијаметрите на имплантите се движи од некаде 3 мм до 6.5 мм. Дијаметар со големина од 3.25 мм е минималната вредност на ширина на имплантот која може да обезбеди адекватна имплантна цврстина. Поголемиот број на импланти се со просечен дијаметар од 4мм.

Tapered Internal импланте на BioHorizons се пример на совремна форма на имплантен дизајн кој е близок до природната форма на денталните корени. Се карактеризираат со извонредна примарна стабилност, максимално одржување на околната периимплантна коска и исклучителна врска на меките ткива околу вратот на имплантот. Ваквите извонредни клинички резултати се должат на уникатниот маркодизајн на имплантите, агресивниот навој и напредната Laser-Lok технологија на модификација на имплантната површина.

Стандарден Straumann имплант

 • Рамо под агол од 45 степени за оптимална дистрибуција на оптеретување и минимален простор (micorgap) помеѓу имплантот и протезата;
 • Мазен врат на имплантот;
 • SLA површина макро и микроструктурирана осеокондуктивна површина за брза осеоинтеграција.

Frialit имплантimplant-dizajn-makrodizajn-na-implantite_image1

 • „Tapered root forms“ импланти;
 • Може да имаат навои на секој од степенастите цилиндри за зголемена иницијална стабилност.

Ankylos имплант

 • Термално киселински обработено имплантно рамо и имплантен врат;
 • Прогресивен навој;
 • Пескарена и термално киселински обработена површинa (макро и микроструктура).

Bicon

 • Надолна инклинација на имплантно рамо (sloping sholder), овозможува простор за коска над имплантот, дистрибуција на оклузалните сили, презервација на крестална коска;
 • 1.5 степени конична стабилна конекција имплант/абатмент, (locking taper), превенција на бактериска инвазија;
 • Плато дизајн (30% повеќе површина, формирање на коска слична на кортикалната помеѓу навоите).
ПРОЧИТАЈТЕ:
Колумните на Д-р сци. Даниела Велеска Стевковска

Споделете со пријателите!