hemostaza-fibrinoliza-i-kakva-vrska-imaat-tie-so-d-dimer-ispituvanjeto_image
Споделете со пријателите!

За да се разбере процесот на коагулација и што всушност таа претставува, треба да се знае дека кај сите луѓе постојат и се во рамнотежа два процеси кои се спротивни по дејство – хемостаза и фибринолиза.
За да се разбере процесот на коагулација и што всушност таа претставува, треба да се знае дека кај сите луѓе постојат и се во рамнотежа два процеси кои се спротивни по дејство – хемостаза и фибринолиза.

„Нормален или негативен резултат значи дека пациентот што се испитува нема акутен почеток на формирање на тромб. Позитивен резултат може да докаже присуство на деградациони продукти на фибрин и покажува присуство на тромб што последователно се распаѓа во телото, но не ја означува неговата локација.“

Хемостаза,  што во буквален превод значи запирање на крвта, е систем кој овозможува заштита од искрвавување и при најмала исеченица или повреда на ткивата. На крајот на овој сложен, каскаден процес, во кој учествуваат клетки  на ендотелот на крвните садови, тромбоцитите и фактори од плазма делот на крвта, се создава коагулум. Ако коагулумот се наоѓа во крвен сад и го оневозможува протокот на крвта низ него, претставува тромб.

 Фибринолизата, пак, е процес во кој се вклучени многубројни клеточни, ткивни и плазматски фактори и кој ги разложува фибринските нишки на коагулумот или на тромбот. Нарушувањата во овој систем водат кон создавање на тромбови кои можат да предизвикаат затнување на крвниот сад во кој се создадени и со тоа да се наруши исхраната на одредено ткиво или орган.

Зошто се битни Д димер тестовите и што всушност значи овој термин?

Д-димерот е производ на деградација на фибрин, протеински фрагмент, кој се добива како резултат на распаѓање на претходно формиран тромб во телото.

Прочитајте:  Зошто се чувствувате уморни после јадење?

Во кои случаи се препорачува да се направи овој тест?

Тестот Д-димер се користи за дијагностицирање на состојби поврзани со тромбоза, како што се:

 • Тромбоза на длабоки вени
 • Белодробен тромбоемболизам
 • Мозочен удар
 • Срцев удар
 • Дик синдром (дисеминирана интраваскуларна коагулопатија)

Во случаи кога е потребно следење на терапевтскиот ефект на антитромболитична терапија:

 • Референтни  граници: 0-0,5mg / l.
 • Нормален или негативен резултат значи дека пациентот што се испитува нема акутен почеток на формирање на тромб.

Позитивен резултат може да докаже присуство на деградациони продукти на фибрин. Тоа покажува присуство на тромб што последователно се распаѓа во телото, но не ја означува неговата локација.

Сепак, покачени Д-димер може да се забележи во услови како што се:

 • Голема операција
 • Кај Хронично болни лица кои се неподвижни подолг период.
 • Хронично заболување на црниот дроб
 • Употреба на хормони
 • Фрактура на коските
 • Бременост или неодамнешно раѓање
 • Антифосфолипиден синдром
 • Карцином
 • Вродени нарушувања на системот за коагулација на крвта (мутација на Лајден)
 • Венски тромбоемболизам
 • Прекумерна тежина
 • Пушење

Лажно позитивни резултати може да се добијат кај пациенти со ревматоиден артритис.


Споделете со пријателите!