Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 26 мај 2015

Според извештај за работата на здравствените установи од болничка здравствена заштита на ФЗОМ во 2013 година близу 235,000 граѓани или секој деветти македонец лежел во болница каде поминал најмалку 5 дена болничко лекување. Таа бројка во споредба со минатата година е зголемена за 5% од бројот на хоспитализирани лица минатата година.

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!