glaukom-tivok-kradec-na-vidot_image
Споделете со пријателите!

Зголемувањето на притисокот во внатрешноста на окото води до глауком
Глаукомот е хронична прогресивна болест која може да остане неоткриена сè додека не го оштети очниот нерв. Причината за негово оштетување е зголемен очен притисок наречен интраокуларен притисок.

„Пациентите коишто го имаат ова заболување немаат никакви симптоми на почетокот“

Оптичкиот нерв е одговорен за пренесување на сликите во мозокот и затоа симптомите на оваа болест се однесуваат на видното поле. Поголем дел од пациентите коишто го имаат ова заболување немаат никакви симптоми на почетокот и затоа е препорачливо, после четириесеттата година да се прават чести очни прегледи на интервал од 1-2 години.

Причини за глауком

Зголемувањето на притисокот во внатрешноста на окото води до глауком. Ова настанува кога течноста во предниот дел на окото (aqueous humor) не циркулира нормално. Во нормален случај, очната водичка (aqueous humor) се дренира преку канал кој наликува на мрежа. Доколку овој канал се блокира, тогаш се насобира течност која води до покачување на притисокот во окото. Причините за блокадата се непознати но постои можност и да се наследни. Многу ретко, причината може да се однесува на хемиски и механички повреди на окото, тешки инфекции, блокирани очни крвни садови и различни воспалителни состојби.

Видови на глауком

Примарен

  • Глауком со широк агол (glaucoma simplex);
  • Глауком со затворен агол – акутен.

Секундарен глауком. Овој вид на глауком настанува заради постоење на друга состојба или болест.

Инциденца и ризик фактори

Во индустриски развиените земји глаукомот е една од најчестите причини за појава на слепило. Најчест е отворениот примарен глауком. Фреквенцијата на ова заболување е минимум осумпати поголемо кај лица на 70-80 годишна возраст, отколку кај лица на 30-40 години.

Прочитајте:  Не секоја болка во вашата задна ложа може да се смета за ишијалдична болка

Фактори на ризик

  • Кратко очно јаболко што се јавува во случај на хиперметропија, односно далекувидост;
  • Наследни причини во семејство каде што постои историја за појава на ова заболување.

Доколку станува збор за глауком со отворен агол фактори на ризик се:

  • Возраст над 65 години;
  • Дијабетес;
  • Воспалителни процеси;
  • Кардиоваскуларни заболувања.

Симптоми

„Еден од раните симптоми кој би можел да асоцира на ова заболување е гледање магла околу изворот на светлина“

Глаукомот е наречен уште и „тивок убиец на видот“ и не покажува никакви симптоми, сè додека не се развие значајно губење на видното поле. Оштетувањето се развива постепено и ги зафаќа двете очи, но напредува асиметрично и нееднакво. Најчесто пациентите не чувствуваат никаква болка. Еден од раните симптоми кој би можел да асоцира на ова заболување е гледање магла околу изворот на светлина, а во понапредната фаза и комплетно губење на видно поле.

Заболените најпрво го губат периферниот вид. Тоа значи дека објектите пред себе ги гледаат добро, а предметите од страните не ги забележуваат (имаат впечаток дека гледаат во тунел).

Акутниот глауком е итна состојба која се карактеризира со „тврдо око“, болка, црвенило и зеница која не реагира на светлина. Често може да се појават општи симптоми како: гадење, повраќање, вртоглавица. Доколку не се третира, оваа состојба води до слепило. Терапијата се состои во намалување на очниот притисок со капки или пак по хируршки пат, доколку конзервативната терапија не дава резултати.


Споделете со пријателите!