Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 28 септември 2015
Фондот од 1 октомври започнува со директна комуникација со осигуреници кои се хронично болни од кардиолошки, бубрежни заболувања и дијабетес. Комуникацијата ќе се одвива преку кол центар во фондот со телефонски јавувања, смс пораки и е-пошта.

Проектот на Владата на Република Македонија, „Фондот се грижи за хроничните болни“ кој предвидува вклучување на вработените од фондот во грижата на хронично болните, одлучивме да го започнеме порано од предвиденото, бидејќи се исполнија дел од потребните предуслови. Еден од нив беше изработката на нов софтвер во Фондот за превентивните мерки и активности кај избраните лекари, а со истиот се овозможи евидентирање на осигурениците со хронични болести. Избраните лекари во информатичкиот систем на фондот внесоа 154.531 осигуреник со дијабетес, кардиолошки и бубрежни заболувања.

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!