Диетиламид лизергинска киселина, скратено ЛСД, позната и како трип или есид, е една од најмоќните халуциногени дроги. Може да се најде во форма на таблети, гел, картони со цртежи или во течност. Во чистиот облик е без мирис, боја и вкус. ЛСД го спречува синтетизирањето и ослободувањето на серотонин, што доведува до состојба на силни халуцинации.