Индексот на телесна тежина – ИТТ е мерка која споредува тежина и висина. Оваа мерка го претставува односот на височина и тежина кај мажите и кај жените и е поврзана со телесните масти и одредени здравствени ризици. Неговата цел е одредување дали тежината која ја има поединецот е соодветна за него.