Споделете со пријателите!

Прес конференција: 03 декември 2015
Електронски потврди за крводарители е проект на Влада на Република Македонија кој Фондот за здравствено осигурување на Македонија го реализира за да обезбеди олеснувања на осигурениците – крводарители кои во својот живот дарувале крв најмалку 10 пати, со што се стекнале со статус на крводарител и со тоа, согласно програма на Влада имаат право на ослободување од плаќање на партиципација за користење на здравствени услуги.

Досега, осигурениците по дарувањето на крв, со потврдите од Институтот за трансфузиологија мораа да дојдат во подрачните служби на Фондот и да добијат хартиена потврда за ослободување од плаќање на партиципација. Потоа, требаа со себе да ја носат хартиената потврда која ја приложуваа како доказ кон секоја пресметка за здравствени услуги.

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!