26-juni-megunaroden-den-protiv-nelegalna-trgovija-i-zloupotreba-na-drogi
Споделете со пријателите!

Здравје тековна тема на светската кампања против нелегална трговија и злоупотреба на дроги
26 јуни е Меѓународниот ден против нелегална трговија и злоупотреба на дроги. Втемелен од страна на Генералното собрание на Обединетите Нации во 1987 година, овој ден е представува потсетник за целите кој се договорени од страна на земјите членки.

Канцеларијата на ОН за дрога и криминал – UNODC одбира теми за Меѓународниот ден против нелегална трговија и злоупотреба на дроги и започнува кампањи на повеќе јазици за подигање на свеста за глобалниот проблем со дрогата. Здравјето е тековна тема на светската кампања против злоупотреба на дрога.

Обединетите Нации ги покануваат сите да земат активно учество во одбележувањето на 26 јуни! Тоа е единствена можност да заземе став против проблемот кој влија врз сите нас.


Споделете со пријателите!