Споделете со пријателите!

Донесен нов правилник за „подвижните аптеки“
СМинистерството за здравство во соработка со Агенцијата за лекови и медицински средства донесе правилник во кој се предвидува надоместување на дел од трошоците на подвижните аптеки со што се очекува да се зголеми конкуренцијата и интересот и на тој начин да се покрие целата територија на Република Македонија со подвижни аптеки.

Проектот „Подвижни аптеки“ е континуирано фокусиран на помалите населени места до 1.000 жители кои се приморани да патуваат и по неколку часа до најблискиот град за да ја подигнат потребната терапија од аптека, информираше министерот за здравство Никола Тодоров, кој посочи дека изминатиот период се објавени повици за доделување лиценци врз основа на кои се доделени шест лиценци за подвижни аптеки кои покриваат 304 населени места со над 50.000 жители. Овие шест лиценци веќе функционираат и лековите се доставуваат до домовите на овие 50.000 потенцијални пациенти.

Увидовме дека е потребна дополнителна стимулација и мотивација за да се јават повеќе заинтересирани кандидати со цел да ја покриеме целата територија на Република Македонија. За таа цел во правилникот предвидовме дека до 40 населени места која се покрива од страна на подвижната аптека ќе имаме дополнителна субвенција од 10.000 денари месечно, до 60 населени места – 12.000 денари месечно, до 80 населени места – 14.000 денари месечно и над 80 населени места – 16.000 денари месечно, потенцира Тодоров

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!