Донираниот Medin-cno апарат во клиника за детски болести