dolgogodishna-dokazhana-doverba-vo-biohorizons_image
Споделете со пријателите!

BioHorizons е една од најбрзорастечките компании и лидер во светот на денталната имплантологија
Најдобра дефиниција за BioHorizons e она што е Steve Jobs (Apple) за ИТ индустријата, тоа е BioHorizons за денталната имплантологија; супериорен, инвентивен, авангарден, научно базиран и клинички докажан со неколку децениски успех!

„Предводена од биомедицински инженери, секогаш на страната на инвентивната имплантна технологија

BioHorizons е една од најбрзорастечките компании и лидер во светот на денталната имплантологија, која е интензивно посветена на развојот на научно докажани дентални продукти. Оваа посветеност започнува со лансирањето на Maestro имплантниот систем во 1997 и останува во потполна сила и ден денес со најновите производи Tapered Plus и Tapered 3.0 имплантните системи.

BioHorizons е фокусирана на науката, иновациите и сервисирањето на пациентите со богатото портфолио на дентални импланти и биoлошки продукти за ткивна регенерација, широко распространета во Северна и Јужна Америка, Азија, Африка и Австралија и присутна на над 85 пазари на дентални продукти. Идејата за компанија се роди преку научноистражувачкиот проект на University of Alabama, Birmingham во 1994 под раководство на Carl E. Misch, Martha Bidez (PhD) и Todd Strong (покасно COO на BioHorizons). BioHorizons e компанија која е основана и сè уште предводена од биомедицински инженери кои секогаш се на страната на инвентивната имплантна технологија.

Prof. Carl Е. Misch – авторитет во светската дентална имплантологија и инвенторот на External implant system (Maestro) во 1997. Во 1984 го основал Misch International Implant Institute, Beverly Hills, Michigan. Денес предава и е професор по орална имплантологија на Maurice H. Kornberg School of Dentistry, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Misch поседува над 10 патенти и инвентор на Maestro Implant System на BioHorizons. Автор е на познатата книга Contemporary Implant Dentistry (прва, втора и трета едиција) која е бестселер меѓу книгите од доменот на стоматологијата.
dolgogodishna-dokazhana-doverba-vo-biohorizons_image1

Портфолио на иновациите во имплантолошкиот сет:

  • Maestro (External implant system) е лансиран во пролетта 1997;
  • Еднофазниот One-piece 3.0 имплант е претставен во 2003, следен од Internal dental implant во 2004;
  • Во 2007 е промовиран Tapered Internal dental implant system (одлична примарна стабилност, максимално одржување на коскеното ниво и мекоткивен атачмент;
  • Во 2010 е претставен револуционерниот Laser-Lok® 3.0, двофазен имплант кој овозможува реставрација на тесни анатомски простори. Примарно дизајниран за реставрација на латерални максиларни и мандибуларни инцизиви и централни мандибуларни инцизиви. И покрај неговиот мал дијаметар неговиот исклучителен успех е добро клинички документиран;
  • Како резултат на големиот успех на Tapered Internal, дизајниран е Tapered Internal Plus, со специфичен дизајн на вратот на имплантот за поголем атачмент на коскеното и мекото ткиво околу имплантот.

Сфери на делување

Протетички супраструктури

Со текот на годините, BioHorizons развива голем број на протетски солуции се со цел да се зголемат естетските и функционалните перформанси на реставрациите и тоа за потребите на имедијатното или одложеното оптеретување, цементно-ретинирано или штраф-ретинирано поврзување кај единечни и мултипни реставрации.

Spiralock® дизајнот на абатмените, буквално ја елиминира можноста за губење на завртките.

BioHorizons 3 inOne abutment-от е прилично популарен, заради неговата мултифункционалност односно служи за инсерција на имплантот, може да се искористи како трансфер-копија или како финален абатмент. Од неодамна, Laser-Lok технологијата е аплицирана и на абатмените се со цел да се креира биолошка бариера која ја заштитува и одржува маргиналната коска, особено во пределот на естетските зони.

Биотехнологија и биолошки продукти (Сutting-edge products)

dolgogodishna-dokazhana-doverba-vo-biohorizons_image2Во 2000-та година, BioHorizons го додава AlloDerm Regenerative Tissue Matrix (RTM) и Grafton® Demineralized Bone Matrix (DBM) во своето портфолио на биолошки материјали. AlloDerm® RTM е најшироко распространет и истражуван ацелуларен дермален матрикс за дентални мекоткивни апликации. Во 2004-та е лансирана MinerOss фамилијата на алографтови. Во 2012 BioHorizons станува ексклузивен дистрибутер на INFUSE® Bone Graft (со аплициран bone morhogenic protein rhBMP-2/ACS).

Планирање

Со новите софтверски решенија на Virtual Implant Placement (VIP) во 2008-та BioHorizons ја претстави својата визија за компјутерски водената имплантација. Се работи за софтвер за планирање на имплантно-протетичката терапија кој е лесен и едноставен за користење и со кој може виртуелниот план на терапија да се пренесе на оперативното поле (креирање на компјутерски генериран хируршки водич). ,,Интеграцијата на дигиталниот план на терапија за дијагноза и употреба на хируршките водичи му дава на клиничарот самодоверба за изведување на имплантните процедури ефективно и безбедно” – вели генералниот директор на BioHorizons, Steve Bogan.

ISO Сертификат, експанзија и раст

BioHorizons добива ISO Сертификат во 1988 година. Интернационалната дистрибуција почнува во 1998 година при што продуктите на BioHorizons започнуваат да се продаваат и во Европа. Денес, BioHorizons ги дистрибуира своите продукти во над 85 дентални маркети во Азија, Северна и Јужна Америка, Африка, Австралија и Европа.

Laser-Lok технологија

BioHorizons ја развива Laser-Lok технологијата за време од 20 години. Фактички постојат повеќе од 65 публикации кои ја демонстрираат супериорноста на оваа технологија и способноста на Laser-Lok да го превенира надолниот епителен раст, да креира сврзноткивен атачмент и да овозможи одржување и стабилизација на маргиналната коска.

„Овој тип на патентирана ласерски обработена имплантна површина е единствена во светски рамки“

Laser-lok микроканалите претставуваат серија на прецизно креирани 8 и 12 микронски канали локализирани на вратот на имплантите. Овој тип на патентирана ласерски обработена имплантна површина е единствена во светски рамки која успева да ги поврзе и одржи стабилни цврстите и меките периимплантни ткива. Микроканалите на Laser-Lok претставуваат единствен постоечки површински дизајн на денталниот пазар на светско ниво, кој е способен да креира физичка врска-сврзноткивен атачмен на периимплантните ткива.

Овој тип на технологија е резултат на 15-годишна научноистражувачка работа на врвните Универзитети во САД.

Целта на обемните научни студии била да се разбере и сфати како коската и меките ткива реагираат на различни специфични типови на имплантни површински микрогеометрии и како тие истите ја афектираат маргиналната периимплантна коска и биолошката ширина на денталните импланти.

In vitro студиите ја анализирале целуларната активност на различни типови на имплантни површини вклучувајќи ги мазните, грубите и специфично дизајнираните микрогеометриски површини. Многубројните искористени клеточни модели докажале дека линеарно обработените површини со 8-12 микронски канален систем го постигнуваат својот оптимум во инхибиција на надолен клеточен раст (epithelial down-growth), максимизирање на целуларниот контакт и овозможување на директен ткивен одговор.

„Комплексниот канален систем ја подобрува мекоткивната интеграција“

In Vivo валидацијата е направена на бројни анимални модели (зајак и кучиња) со кои се потврдувува веродостојноста на in vitro студиите. Комплексниот ласерски дизајниран канален систем ја подобрува мекоткивната интеграција, го контролира прекумерниот клеточен раст, го згомеува коскениот и мекоткивниот атачмент и ја редуцира загубата на маргинална коска (marginal bone loss-MBL).

Голем број од спроведените клинички студии вклучувале и хистолошка евалуација на осеоинтегираните импланти. Една од најзабележителните проспективни клинички студии спроведена од Group for Implant Research, Italy покажува дека 37 месеци постоперативно средната вредност на загубата на маргинална коска (MBL) за импланти со ласер-лок технологија е само 0.59mm, за разлика од вредностите забележани кај контролната група на импланти (1.94mm). Слични резултати даваат и студиите каде се спредуваат имплантните површини на релевантните имплантолошки системи (3i Osseotite® NT implant и Nobel-Biocare Select).

Изјави на Steve Boggan, претседател и CEO на BioHorizons

,,Пенетрацијата на имплантите на пазарот во голема мера ќе се зголеми како резултат на зголемената свесност на пациентите за ефектите од современата терапија со импланти, како и континуираната едукација на стоматолозите ширум светот. Независната анализа на пазарот проектира раст од 12-14% на продажбата на дентални импланти кој би резултирал со добивка од 6 милијарди долари на глобално годишно ниво”.

Имплантите на BioHorizons се карактеризираат со исклучителна примарна стабилност заради карактеристичниот макродизајн на навоите.

Компресивното оптеретување доведува до долготраен коскен одговор. Компресивниот дизајн на имплантниот навој ја обезбедува одличната примарна стабилност на имплантот дури и кај клиничките ситуации со имедијатно оптеретување.

Ќе завршиме со зборовите на Steve BogganCEO на BioHorizons: ,,Јас сум многу ентузијастичен за иднината на денталната имплантологија и улогата на BioHorizons во неа”.

VESICA Дооел
Овластен и регистриран дистрибутер за Македонија, Албанија и Косово

vesica_komercijalen_text

Скопје, Р. Македонија
+389 2 615600; +389 70 377720
info@vesica.mk
www.implanti.mk 
www.facebook.com/vesica.mk

* комерцијален текст


Споделете со пријателите!