dali-jazikot-e-najsilniot-muskul_image
Споделете со пријателите!

Откријте дали јaзикот е најсилниот мускул
Иако знаеме дека македонската поговорка „Јазикот коски нема ама коски крши“ се однесува метафорички, односно дека зборовите болат повеќе од физичката болка, сепак заради неговите различни и интересни карактеристики, многумина го сметаат јазикот за најсилниот мускул во човековото тело. Ете на пример, запрашајте се, кога последен пат вашиот јазик се уморил? Одговорот е – никогаш. Дефинитивно, тој е најчудниот орган што го поседуваме. Мек и цврст во истовреме, комбинација од еластичност и енергичност, тој ја овозможува способноста за зборување, јадење и бакнување, неуморно работи и додека спиеме бидејќи ја регулира плунката. Го употребуваме постојано, а всушност не знаеме многу за него што може да предизвика доста забуни. Дополнително, во разни новинарски артикли кои што нудат изненадувачки факти, често се сретнува тврдењето дека иако мал, јазикот е најсилниот мускул во телото.

На прашањето дали јазикот е најсилниот мускул, веднаш да кажеме дека одговорот е не!

А сега образложението.

„Jазикот не е еден мускул, туку е составен од дури 8 различни мускули кои не се поддршка на коската, туку работат самостојно“

Најпрво, јазикот не е еден мускул, туку е составен од дури 8 различни мускули. Поради нив, односно заради нивната различност при дејствување, јазикот има невообичаени карактеристики и неуморливи движења. Наликува на „воден балон“, кој што секогаш се враќа во првобитната форма. Без оглед според кои критериуми ја дефинираме силата, по ниедна, јазикот не може да биде најсилиниот мускул и покрај неговите невообичаени карактеристики, како на пример огромна флексибилност.

Таа флексибилност е благодарение на невообичаеноста на мускулите на јазикот, нивната индивидуалност, односно тие не се развиваат како поддршка на коската, како што е случај кај другите мускули, туку работат самостојно. Јазикот е важен дел од дигестивниот систем, бидејќи ја држи храната помеѓу забите, односно го извршува првиот дел од дигестивниот процес.

Доколку силата ја мериме според способноста за извршување на притисок, тогаш најсилниот мускул на човечкото тело е мускулот на вилицата. Според останатите параметри, во најсилни мускули, спаѓаат мускулите околу очите, како и мускулот на ногата под коленото на задната страна, заради кој можеме да стоиме и трчаме.

Заклучокот е дека, иако постојат различни видови на сила, јазикот не победува во ниедна категорија и покрај неговите бројни корисни и изненадувачки квалитети. А што се однесува до неговата неуморлива природа, губи и на ова поле, бидејќи најработливиот мускул во нашето тело е срцето.

Прочитајте:  Позициона плагиоцефалија или сплесканост на главата кај бебињата

Споделете со пријателите!