chasovite-po-muzika-mozhe-da-go-podobrat-kognitivniot-razvoj-kaj-decata_image
Споделете со пријателите!

Денеска можноста да се учи да се свири на некој инструмент повеќе се смета за луксуз отколку за неопходен дел од образованието.
Музичкото образование сè почесто се исклучува од училиштата низ целиот свет, поради конкуренцијата со академски предмети и зголемениот недостаток на финансиски средства. Денеска можноста да се учи да се свири на некој инструмент повеќе се смета за луксуз отколку за неопходен дел од образованието.

Сепак, една нова научна студија објавена во дневникот „Frontiers in Neuroscience“ открива дека часовите по музика можат значително да ги подобрат когнитивните способности на децата – вклучувајќи ги размислувањето и спознанавањето, краткорочната меморија, планирањето и инхибицијата. Настрана од часовите по музика, студијата зборува и за тоа како часовите по визуелни уметности, ја подобруваат детската визуелна и просторна меморија.

Имено ова е прво поголемо истражување спроведено како дел од редовната наставна програма во повеќе училишта на територијата на Холандија. Целта на тимот истражувачи била да се стави акцент на тоа како овие когнитивни способности, всушност доведуваат до подобрување на академските перформанси во понатамошниот дел од животот.

„И покрај индикациите дека музиката има позитивни ефекти врз спознавањето, таа исчезнува од наставните планови за општо образование. Ова нè поттикна да започнеме долгорочно истражување за можните позитивни ефекти на музичкото образование врз когнитивните вештини што можат да се покажат како фундаментални за идните академски постигнувања“, потенцира д-р Артур Јашке од Универзитетот ВУ во Амстердам, којшто ја водеше студијата заедно со д-р Хенкјан Хонинг и д-р Ерик Шердер.

Истражувачите во студијата вклучиле 147 деца од повеќе холандски училишта, користејќи структуриран музички метод развиен од Министерството за истражување и едукација во Холандија заедно со експертски Центар за уметничко образование.

Сите училишта вклучени во истражувањето ја следеле наставната програма за редовно основно образование, при што некои давале дополнителни часови по музичка или визуелна уметност на кои децата добиле теоретски и практични лекции.

Прочитајте:  ИНТЕРВЈУ со д-р Македонка Глигорова: Бронхитис кај педијатриската популација

Практично децата биле поделени во три групи: група којашто следела програма којашто вклучувала часови по музика, група којашто следела програма којашто обезбедила часови по визуелна уметност и група деца коишто следеле наставна програма којашто воопшто не вклучувала ниту часови по музика ниту по визуелни уметности.

По 2 и пол години биле оценети академските перформанси на сите групи на деца, како и нивните когнитивни вештини, вклучувајќи ги планирањето, инхибицијата и меморијата.

Истражувачите откриле дека децата кои ги следеле часовите по музика имале значајни когнитивни подобрувања во споредба со сите други деца вклучени во студијата. Часовите по визуелни уметности, исто така, покажале позитивни ефекти, односно децата коишто ги следеле овие часови значително ја подобриле визуелната и просторната краткотрајна меморија во споредба со учениците коишто не ги следеле часовите по визуелна уметност.

„Децата кои ги следеле часовите по музика имале значајни когнитивни подобрувања.“

„Децата коишто ги посетуваа часовите по музика покажаа подобрена способност за размислување, планирање, организирање и завршување на задачи, како и подобрено академско достигнување. Ова укажува на тоа дека когнитивните вештини развиени за време на часовите по музика можат да влијаат на когнитивните способности на децата во однос на сосема други теми, неповрзани со музика, што доведува до севкупно подобрени академски перформанси“, вели д-р Јашке.

Тој препорачува дека часовите по музика и визуелна уметност треба да започнат да се применуваат во сите холандски основни училишта до 2020 година. Но се надева дека оваа студија ќе ја поддржи реинтеграцијата на музичкото и уметничкото образование во училиштата низ целиот свет.

Истражувачите се надеваат дека нивната студија во којашто се вложени многу работа и труд ќе придонесе за истакнување на важноста на музиката и уметноста во човечката култура и когнитивниот развој.


Споделете со пријателите!