algoritam-moze-precizno-da-ja-predvidi-maskata-seksualna-orientacija-image
Споделете со пријателите!

Користејќи епигенетски информации од девет региони од човечкиот геном, научниците сега можат да ја предвидат сексуалната ориентација на лицата од машки пол со точност од 70%
Според ова научно истражување претставено за време на годишната средба во Балтимор насволена „American Society of Human Genetics“ – ASHG 2015, овој алгоритам е првиот пример на модел (првиот прототип) за предвидување на сексуалната ориентација базирана на молекуларни маркери.

Сè е запишано во гените!

Научниците од Факултетот за медицина „David Geffen“ при Универзитетот од Калифорнија, Лос Анџелес испитаа епигенетски информации од девет региони од човечкиот геном, односно модели од ДНК метилација – молекуларна модификација на ДНК-то што влијае на тоа кога и колку силно генот е изразен низ целиот геном, кај парови од идентични машки близнаци.

Научниците истражувањето го спровеле врз идентични близнаци, затоа што тие имаат потполно идентична генетска секвенца, а надворешните влијанија се одговорни за разликите во тоа како нивното ДНК е метилирано. Студијата вклучи вкупно 47 парови на близнаци и тоа 37 од кои едниот близнак е хомосексуалец, а другиот хетеросексуалец и десет парови од кои двајцата браќа се хомосексуалци.

Истражувачите открија дека моделите на метилација во девет мали региони расфрлани низ геномот, можат да се употребат за предвидување на сексуалната ориентација на испитаниците со 70 проценти точност.

„Претходните студии ги идентификувале пошироките региони на хромозомите кои се заслужни за сексуалната ориентација, но ние успеавме да ги дефинираме тие региони до ниво на пар од бази со нашиот пристап. Сексуалната привлечност е толку основен дел од животот, но тоа не е нешто за коешто ние знаеме многу на генетско и молекуларно ниво. Се надевам дека ова истражување ќе ни помогне да се разбереме себе си подобро и зошто сме онакви какви што сме“ – објасни Так Енган – Tuck Ngun првиот автор на студијата и пост-докторски истражувач од Факултетот за медицина „David Geffen“ при Универзитетот од Калифорнија, Лос Анџелес.

Многу експерти ова откритие го поздравија со скептичност, бидејќи се смета дека постои веројатност алгоритамот да не е модел за предвидување, туку едноставно асоцијација и за поголема уверливост во ова истражување, потребно е истото да биде неколку пати повторено. Научниците истакнаа дека тие моментално ја тестираат точноста на нивниот алгоритам на поголема популација од мажи. „Следните чекори се да се истражи како генетските и надворешните фактори од животната средина се во меѓусебна интеракција за појава на варијации кај сексуалните ориентации во текот на животниот циклус“ – додаваат научниците.


Споделете со пријателите!