3D-tehnologija-za-regeneracija-na-nervi_image
Споделете со пријателите!

Со помош на новите нервни спроводници создадени според потребите на конкретниот пациент, по пат на скенирање на нервите и 3Д печатење, возможна е бавна регенерација не само на линеарните, туку и на комплексните нерви, што до сега беше само фантазија
Регенерацијата на нервите е многу сложен процес, речиси и невозможен. Обновувањето на нервите и повратот на целосната моторна сензорна функција по повреда или болест е многу ретко. Оштетувањата на нервите најчесто се трајни. За среќа медицината и технологијата продолжуваат да изненадуваат со своите изуми, особено со изумите во доменот на медицинското 3Д печатење. Според една нова научна студија објавена во зборникот „Advanced Functional Materials“, новата техника може да им помогне на повеќе од 200 илјади луѓе годишно, со оштетени нерви.

Истражувачите во оваа студија употребиле комбинација од 3Д сликање и техниките на 3Д печатење, за да создадат силиконски спроводник со вградени биохемиски сигнали, со цел да се регенерираат сложените нерви. Додека регенерирањето на линеарните нерви беше постигнато во минатото, регенерирањето на комплексните нерви на овој начин е постигнато за прв пат. Овој прв 3Д регенератор на нервите има форма на буквата „Y“, каква што е формата на колковиот нерв, како со сензорни, така и со моторни разграноци.

Ефективноста на овој спроводник беше тестирана во лабораторија на стаорци.

Првиот чекор од ова истражување било да се употреби 3Д скенер за да се отслика структурата на колковиот нерв кај стаорецот. Тимот потоа употребил специјализиран, создаден за конкретната намена 3Д печатар за да се испечати спроводникот за регенерација на нервот. Ваквиот спроводник кој во себе инкорпорира 3Д испечатени хемиски сигнали за поттикнување на моторната и сензорната формација на нерви, беше имплантиран во стаорецот по хируршки пат на пресечените краеви од нервот.

Во период од само 10-12 седмици способноста на стаорецот повторно да оди се подобрила.

Скенирањето и печатењето траат околу еден час, но потребни се неколку недели за телото да може да ги обнови нервите. Следен чекор на ова истражување е ваквите 3Д нервни спроводници да се тестираат на луѓе, истакнува главниот истражувач професорот Мајкл Мек Алпин – Michael McAlpine од факултетот за машинско инженерство при Универзитетот во Минесота. „Еден ден ние се надеваме дека ќе можеме да имаме 3Д скенер и печатар во болниците, за создавање на соодветни нервни спроводници по потреба на пациентот и тоа на лице место за да се регенерира нервната функција“ – додаде тој. Професорот Мек Алпин предлага развој на база од скенирани нерви за оние случаи каде што нервот е невозможно да се скенира. Овие податоци може да бидат земени од други пациенти или мртовци, со цел да се создадат приближно исти 3Д испечатени спроводници за пациентите на кои истите им се потребни.

Александра Кингсбјури – Alexandra Kingsbury од Комонвелт Организацијата за научни и индустриски истражувања „Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization – CSIRO“ од Австралија, која неодамна беше инволвирана во креирањето на 3Д градна коска и 3Д ребра, како што изјавува Medical News Today, истакнува дека 3Д печатењето е особено значајно за медицинска употреба, бидејќи тоа се сведува производи кои се сложени и создадени по конкретна потреба (кастомизирани). Таа додава дека 3Д технологијата е поскапа опција од конвенционалното производство, но истото е остварливо за мал волумен на нешта или во случаите кога некој објект е премногу комплексен за производство на било кој друг начин. Александра додава дека со текот на времето оваа технологија ќе поевтини, како што ќе се зголемува продуктивноста.


Споделете со пријателите!