Споделете со пријателите!

Однесувањето на младите кон здравјето и нивната здравствена состојба
З[/drpcap]дравјето е главен ресурс на животот и претпоставка за добросостојба и квалитетен живот на човекот во заедницата. Здравјето сè почесто се зема како мерка за развој на заедницата, за намалување на сиромаштијата, на социјалната нееднаквост и дискриминацијата, но и како знак на поврзаност, разбирање и соработка меѓу луѓето. Да се биде здрав станува едно од фундаменталните човекови права. Според овие определби, здравјето и унапредувањето на здравјето се холистички, контекстуално поставени и високо етички концепти, кои такви и треба да се вградуваат во политиките и практиките за унапредување на јавното здравје.

Задоволство од животот

Со возраста расте незадоволството од животот кај сите групи млади, со исклучок на момчињата од албанската заедница, кај кои не е забележан пад. Меѓуетнички разлики покажуваат дека девојчињата на сите три возрасти, и 15-годишните момчиња, се помалку задоволни од животот од своите албански врсници. Силна е поврзаноста помеѓу задоволството од животот и семејната имотност во сите возрасни групи деца, момчиња и девојчиња, и во двете етнички заедници. Во споредба со другите земји, македонските деца се меѓу земјите ниско рангирани по задоволството од животот, а кај 15 –годишните млади и најниско од 44 земји во Европа. За разлика од Македонија, земјите од регионот (Албанија, Грција, Бугарија, Хрватска) се рангирани од средината кон врвот по задоволството од животот, на листата од 44 земји.

Употреба на лекови за надминување на психосоматски тегоби

Наодите покажуваат дека со возраста расте употребата на лекови/таблети…

Преземено од: Институт за јавно здравје на РM

Прочитајте повеќе

Прочитајте:  Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016
до 43та недела

Споделете со пријателите!